zelena solata, koruza, tuna, kapre, čebula, olive, jajce