Projekt: ENERGETSKA OBNOVA PICERIJA ŠPAJZA

Opis projekta:
Smo podjetje, ki se z gostinsko dejavnostjo ukvarja od leta 2005. Poslovanje na področju Haloz nam je močno prizadela kriza COVID-19.

S projektom ENERGETSKA OBNOVA PICERIJA ŠPAJZA, ki jo sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, bomo z energetsko sanacijo zmanjšali porabo električne energije, količino odpadkov in stroške ogrevanja.

Vrednost projekta:
Skupna vrednost projekta znaša 282.529,38 €.

Viri financiranja:
• delno lastna sredstva,
• delno naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(eu-skladi.si).

Cilji projekta:
• ohranitev delovnih mest, kot smo jih imeli pred pandemijo COVID 19,
• zmanjšanje stroškov električne energije,
• zmanjšanje stroškov ogrevanja,
• zmanjšanje porabe vode in količine odpadkov,
• znižanje stroškov poslovanja in s tem prispevanje k zmanjšanju razvojnega zaostanka na področju gostinstva.